Bedrijven en scholen

Bedrijven

 

Ik geef ook voorlichting en advies aan bedrijven, scholen, kinderdagverblijven, verenigingen en andere instanties. Aan de hand van uw wensen maak ik een afgestemd programma op maat.

 

 

 

Voorbeelden van een workshop of voorlichtingsbijeenkomst kunnen zijn:

 

Een gezonde leefstijl

Maak uw medewerkers bewust wat gezond eten en bewegen voor ze kunnen betekenen. In deze interactieve workshop kunnen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Wat is een gezonde leefstijl?
 • Voedingstoffen en de aanbevolen hoeveelheden
 • Het belang van gezonde voeding en bewegen
 • Gedragsverandering
 • Verleidingen en misleidingen
 • Plan van aanpak

 

Een gezonde leefstijl voor kinderen

Het is belangrijk dat kinderen leren dat gezond eten en voldoende bewegen goed voor ze is. In een uitdagende en interactieve workshop kunnen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Wat is wel gezond en wat is niet gezond?
 • Waarom gezond eten?
 • Informatie over de verschillende voedingstoffen en wat deze voor je lichaam doen.
 • De 4 actiepunten bespreken (meer bewegen, elke dag ontbijten, minder gezoete dranken en minder televisie kijken of gamen).
 • Wat kun je veranderen en hoe pak je dit aan?

Ik ben op de hoogte van verschillende gezondheidsprojecten en lesmethoden op scholen zoals: “Scoren voor gezondheid”, “De gezonde schoolkantine”, “Lekker fit”, “DOiT”, “Krachtvoer”, “B-fit” en “Ga voor gezond”.

 

Jij bent er vast al van overtuigd dat gezonde voeding een groot verschil kan maken in een mensenleven. Waarom zou je deze gedachtegang niet doortrekken naar het bedrijf of de school? Hierover is geen twijfel: Anders eten kan wonderen doen.

 

Weerbaarheidstrainingen op locatie

Weerbaarheidstraining kan een positieve bijdrage leveren aan de opvoeding en de vorming van leerlingen. Door middel van een thematische lesaanpak (gebaseerd op het Rots & Water principe en Marietje Kessels project) reik ik specifieke kennis en vaardigheden aan. Deze kunnen leerlingen helpen om weloverwogen en effectief om te gaan met lastige  en/of bedreigende situaties.

 

Minstens zo belangrijk is leren om je grenzen te (h)erkennen en aan te geven. Leren voelen wat je wel en niet wilt en daarin op een goede manier je eigen keuzes maken.